Choose your language :

Brīvās programmatūras pakts

BRĪVĀS PROGRAMMATŪRAS PAKTS

Aizsargājot un attīstot kopīgo

Es esmu 2014. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidāts.

Es apzinos,

ka brīvās programmatūras veidotāju darbs palīdz saglabāt fundamentālas brīvības digitālajā laikmetā, dalīties ar zināšanām un samazināt digitālo plaisu. Tā ir arī iespēja plašākai publikai, mūsu tehnoloģiskajai neatkarībai un konkurētspējai gan manā valstī, gan pārējā Eiropā;

Brīvā programmatūra ir mūsu kopīpašums, kas jāaizsargā un jāattīsta. Tās pastāvēšana balstās uz autora tiesībām publicēt paša radītu programmatūru kopā ar tās pirmkodu un ļaut jebkuram to izmantot, kopēt, pielāgot un izplatīt tās sākotnējā vai izmainītā formā.

Es tādēļ apņemos

aicināt visas administrācijas, valsts un pašvaldību iestādes dot priekšroku brīvajai programmatūrai un atvērtiem standartiem, kad tās veic programmatūras izvēli, iepirkumus vai izstrādi;

atbalstīt aktīvas politikas brīvās programmatūras labā un iestāties pret jebkuru tās diskrimināciju;

aizstāvēt brīvās programmatūras autoru un lietotāju tiesības, it īpaši, pieprasot izmaiņas jebkurā juridiskā tekstā, kas pašlaik šīs tiesības samazina, un vēršoties pret jebkuru projektu, kas novestu pie šādām sekām.

Es gribu parakstīt!

Paktu var lejupielādēt PDF vai OpenDocument formātā.

Lai reģistrētu savu parakstu, lūdzu, aizpildiet paktu un nosūtiet to mums uz contact (a) freesoftwarepact.eu

Iztulkojiet Brīvās programmatūras paktu savā valodā

Mēs gribētu, lai Brīvās programmatūras pakts tiktu iztulkots pēc iespējas vairāk valodās. Varat paskatīties wiki, vai tulkojums jūsu valodā jau ir uzsākts, vai arī uzsākt jaunu tulkojumu!

Atbalsta dokumenti

Šeit atrodami divi atbalsta dokumenti, kurus publicējām 2009. gada kampaņai, lai īsi iepazīstinātu EP kandidātus ar brīvo programmatūru.